1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 PODMÍNKY. Tyto podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje farmářských produktů a jsou při prodeji zboží závazné. Uzavřením kupní smlouvy se kupující zavazuje akceptovat tyto obchodní podmínky.

1.2 PRODEJCE. Velkostatek Tetín s.r.o. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 153336, Městský soud v Praze. IČ: 28922221. DIČ: CZ28922221. Sídlo: náměstí Kněžny Ludmily 1, Tetín, 266 01. Právní forma: Společnost s ručením omezeným. Datum vzniku: 1. 7. 2009. Telefonní spojení: 727 980 668, emailové spojení: farmshop@velkostatektetin.cz.

1.3 KUPUJÍCÍ. Kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba.

2. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

2.1 VZNIK OBJEDNÁVKY. Písemná nebo ústní objednávka potvrzená prodávajícím je návrhem kupní smlouvy, která je realizována v momentě dodání objednaného zboží, jeho zaplacením a převzetím.

2.2 ZPŮSOBY OBJEDNÁNÍ. Zboží je možné objednat ústě, a to osobně nebo telefonicky nebo písemně, prostřednictvím internetového objednávkového systému, emailu, SMS zprávou nebo prostřednictvím sociálních sítí (Facebook Velkostatek Tetín, Instagram velkostatek_tetin). V případě ústního objednání může prodejce požadovat emailové potvrzení objednávky ze strany kupujícího.

3. JAK NAKUPOVAT

3.1 NABÍDKA ZBOŽÍ. Kompletní nabídku našeho zboží naleznete na našich webových stránkách www.velkostatektetin.cz. Nabídku lze také zaslat elektronicky, prostřednictvím emailu nebo sociálních sítí a informovat se může kupující také prostřednictvím telefonního čísla 727 980 668.

3.2 VÝBĚR ZBOŽÍ. Po výběru zboží a následném uvedení kontaktních údajů a odeslání objednávky je kupujícímu objednávka písemně potvrzen a je informován o dodání zboží. Oboustranným potvrzením objednávky se stává objednávka aktivní.

3.3 VYPRODÁNÍ ZBOŽÍ. Pokud nastane situace, že je zboží během objednání vyprodáno, bude kupující ihned informován telefonicky nebo písemně a bude mu nabídnuta alternativa.

3.4 DODÁNÍ ZBOŽÍ. Při objednání si vyberte místo odběru, ta pravidelně aktualizujeme.

4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 CENY S DPH. Ceny zboží jsou na webových stránkách www.velkostatektetin.cz uváděné včetně DPH. Ceny jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

4.2 KONEČNÁ CENA. Konečnou cenu se dozvíte při emailovém potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Vzhledem k orientační váze každého balíčku masa se může finální váha lišit.

4.3 ZPŮSOBY PLATBY. Platbu v pojízdné prodejně i v kamenném obchodě TheFarmShop je možné provést platební kartou i v hotovosti, a to v českých korunách. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu účtenku.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

5.1 DATUM SPOTŘEBY. Na veškeré produkty se vztahuje záruka po dobu doby spotřeby, která je uvedená na veškerém zboží.

5.2 SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ. Veškeré údaje o skladování jednotlivých produktů najde kupující na etiketě. V případě hovězího masa pak prodávající ustanovuje skladovací podmínky od 0 do 3 °C. ETIKA: Spotřebujte ihned po otevření.

6. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY & REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1 ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO. Objednávku připravujeme ráno před převzetím, a proto je možné ji zrušit bez udání důvodu do 20 hodin předcházejícího dne. Zrušení lze provést pouze písemně, a to na emailu farmshop@velkostatektetin.cz.

6.2 ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné pouze na základě technického nebo kvalitativního problému, který se ze strany prodávajícího neočekávaně vyskytl. Náhradní termín dodání zboží je domlouván s každým kupujícím individuálně.

6.2 REKLAMACE ZBOŽÍ. Zboží můžete reklamovat na základě obecně platných právních předpisů. Popište a upřesněte vadu zboží buď prostřednictvím emailu farmshop@velkostatektetin.cz nebo telefonicky u manažera prodeje masa. Pokud je vada zjištěna při převzetí zboží, má kupující právo objednávku nepřevzít.

6.3 PODMÍNKY REKLAMACE. Kupující je povinen předložit účet, původní obal od masa a zajistit kvalitní uložení reklamovaného masa.

6.4 REKLAMAČNÍ LHŮTA. Reklamace prodejce vyřizuje urgentně během reklamační lhůty, která je zákonem stanovená na 30 dní od převzetí reklamace od kupujícího.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 ÚDAJE PRO VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY. Nakládání s vašimi osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odesláním objednávky nám udělujete souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním poskytnutých osobních údajů pro účely nákupu a prodeje zboží. Osobní údaje nám slouží pro vyřízení objednávky.

7.2 ÚDAJE PRO ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Zákazník prohlašuje, buďto písemným potvrzením anebo odsouhlasením při odeslání objednávky, že souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů k zasílání pravidelného newsletteru. Udělený souhlas může kupující kdykoli odvolat e-mailem.