Jsme chovatelé masného skotu Aberdeen angus a patříme mezi členy plemenné knihy AA. Od února roku 2002 nám byl udělen statut chovu prostého nákazy IBR.

Několik námi odchovaných býčků bylo již v předchozích letech vybráno po úspěšné testaci a působí v přirozené plemenitbě na farmách u jiných chovatelů. V tomto směru můžeme nabídnout i kvalitní plemenný materiál co se týká jaloviček ve stáří do jednoho roku, do dvou let i jalovic březích. Na naší farmě máme zpravidla dva špičkové plemenné býky, se kterými provádíme každoročně 100% přirozené plemenitby v období od května do července. Telátka se rodí v následném roce v březnu až dubnu a od svých matek se odstavují na podzim.

Certifikát