Při vyslovení slova Tetín se většině lidí vybaví úryvky ze starých pověstí českých. Krok, Kazi, Teta, Libuše…

Obec Tetín leží nedaleko Berouna na okraji Českého krasu. Mnozí zde byli jako turisté , někteří jako poutníci. Toto místo je spojeno s první ženou v české historii – svatou Ludmilou, babičkou svatého Václava uškrcenou na tetínkém hradě. Někteří sem přišli vedeni Hájkovou Kronikou českou. Spravoval šest let tetínskou faru a dnes lze těžko odhadnout, kde končí realita a začíná jeho fantazie. Mnozí sem přicházejí jako milovníci přírody, hranice obce jsou také hranicemi přírodních rezervací Koda a Tetínské skály.

Na Tetíně najdete tři kostely. Nejstarší je kaple sv. Kateřiny (asi 12.století). Vedle stojící kostel byl postaven na místě staršího kostela a je zasvěcen sv. Ludmile (je to první kostel s nímž je spjato toto jméno). Jeho dnešní barokní podoba pochází z 80. let 18. století a byl opraven v roce 1992. Třetím kostelem je kostel sv. Jana Nepomuckého. Tento kostel je často vyobrazován na obrázcích a pohledech z Tetína pro svou malebnou polohu nad tetínskými srázy nad Berounkou.

Vzhled obce a jejího okolí se změnil koncem 19. století. Původně nevelká zemědělská osada s rozšířeným chovem ovcí začala růst v souvislosti s rozmachem průmyslu v Berouně. Největší vliv na něj měl rozvoj vápenické a cementářské výroby. V okolí Tetína vznikla celá řada lomů, zejména v oblasti Damilu. Lomy byly spojeny od roku 1898 úzkokolejnou železnicí Králův Dvůr - Beroun - Koněprusy. Tato malodráha, přezdívaná Ajska, přestala jezdit 24.12.1962. Na úbočí Damilu se nacházejí pozůstatky této stavební památky - původní tunel a propustek nad Tetínem. Zaměstnání v lomech a v okolním průmyslu ovlivňovalo sociální složení obyvatel a jejich politickou orientaci. Během 1. světové války bojovali někteří občané v československých legiích a na bojištích po celém evropském kontinentě.

O zemědělství a okolní krajinu se stará převážně Velkostatek Tetín, kterému patří mnoho polí a lesů v okolí. Mimo jiné také chová na loukách u lesa na úpatí Damilu černé krávy plemene Aberdeen Angus. Můžete si jich všimnout když přijíždíte k Tetínu od Berouna – krajinu nějakým způsobem doplňují, vypadá pak opravdu malebně. Na statku, který najdete za zámkem na návsi, jsou ustájeni i koně.